Who has heard about Mr Heard? 

W kieszeni skórzanego płaszcza wiszącego w sklepie z używaną odzieżą sprowadzaną z Wielkiej Brytanii znalazłem portfel. Portfel okazał się nie być pusty. Wewnątrz znajdowały się misternie poskładane i poupychane zeszytowe kartki zapisane drobnym maczkiem, treścią trudną do rozszyfrowania, paragony, bilety z imprez sportowych, instrukcja wymiany baterii w zegarku, faktura za aparat Canon T-90 wystawiona dnia 10 sierpnia 1989 roku na nazwisko Mr Heard.

Tak dowiedziałem się o jego istnieniu. Po powrocie do domu odruchowo wpisałem jego nazwisko i miejsce zamieszkania widniejące na fakturze za aparat w internetową przeglądarkę, oczekując tym samym szybkiej odpowiedzi na pytanie: kim jest (był?) Mr Heard? Tak się jednak nie stało. Zapewne dlatego, że pochowane po zakamarkach portfela kartki i paragony pochodzą z lat 1982-1989, a więc z czasów, w których internet, jaki dziś znamy, dopiero powstawał. Nie oznacza to jednak, że nic nie znalazłem. Mapy Google pozwoliły mi odszukać i zobaczyć miejsca, w których bywał Mr Heard, ponadto na YouTube mogłem obejrzeć zawody kolarskie oraz rajd samochodowy, których był widzem.

Google stało się dla mnie narzędziem do odbycia wirtualnej podróży w czasie. Internet stał się dla mnie źródłem informacji o wydarzeniach sprzed jego własnej epoki. Wcielam się w postać Mr Heard – fotografa, który rejestruje zawody sportowe i krajobraz odwiedzanych miejsc. Jednocześnie szukam pozostałości po nim, podglądam go, zaglądam w jego okna, odnajduje ludzi, których mógł spotkać.

Obrazy w książce stanowią zrzuty ekranu z Google Street View, stopklatki z filmów na YouTube, skany kartek z portfela oraz fotografie płaszcza, w którym go odnalazłem. Prezentują mój sposób widzenia tego, co mógł zobaczyć tajemniczy bohater, ale przepuszczone przez filtr internetu i upływającego czasu. Te dwa czynniki nadały wyszukanym przeze mnie obrazom rangę internetowych wykopalisk — artefaktów, które prowadza czytelnika przez śledztwo, które przeprowadziłem.
Who has heard about Mr. Heard?

I found a wallet in the pocket of a leather coat in a second hand shop with clothes from Great Britain. The wallet turned out not to be empty. There were fold-up, crammed and written all over notebook pages inside. The content was not easy to read as the print was really small. There were receipts, tickets from sporting events, watch battery replacement manual, purchase invoice for the Canon T-90 camera issued on August the 10th, 1989 for Mr. Heard.

This is how I found out about him. When I got back home, I reflexively googled his name and his place of residence according to the invoice for camera and I expected prompt answer to my question: Who is (was) Mr. Heard? But the answer didn't come. It is probably because the notes and the receipts come from 1980s, and at that time the Internet we have today was at the beginning of its development. However, it does not mean that I did not find anything. Google maps allowed me to find and see places, which were visited by Mr. Heard. What is more, I could watch bicycle race and auto racing where – among spectators – was Mr. Heard.

Thanks to Google I was able to travel in time online. The Internet became a source of information about the events that had happened before the Internet came to being. I play the role of Mr. Heard – a photographer that records sports competition and the surroundings of the places he visits. At the same time, I look for everything that remained after him, I peek him, I look through his windows and I find people that could have met him.

Pictures in the book consist of screenshots from Google Street View, freeze-frames from YouTube, notebook pages scans from the wallet and the leather coat photos. They present my way of perceiving what the mystery character might have seen, but filtered by the Internet and the time flow. Those two factors upgraded the pictures I have found to the Internet troves – the artefacts that lead the reader through the investigation I have conducted.
KSIĄŻKA - dostępna wkrótce!

Karol Szymkowiak 
"Who has heard about Mr Heard?" 
wydanie I, 2018

format: 178x97mm
94 strony
44 ilustracje
język: polski, angielski
oprawa: miękka
druk cyfrowy
nakład: 10 sztuk

projekt książki: Karol Szymkowiak, Agnieszka Zdziabek
edycja ilustracji: Karol Szymkowiak, Agnieszka Zdziabek 
teksty: Karol Szymkowiak
wydawca: Karol Szymkowiak 


Back to Top