więcej wkrótce | more soon 
C'Ѐ SEMPRE UN TANGO
Wspomnienia. Zbierane przez całe życie, kumulują w sobie czas nasycony emocjami. Niekiedy jednak przychodzi w życiu taki moment, gdy z różnych powodów tracimy okazję do zdobywania nowych wspomnień. Wówczas te, które zmagazynowaliśmy 
do tej pory, stają się przestrzenią, w której odtwarzając minione wydarzenia, prowadzimy niejako drugie życie. Jego jakość zależy wprost od ilości i jakości wspomnień, które zgromadzaliśmy do tej pory.

Władysław. Mężczyzna po 80 roku życia. Od wczesnej młodości jego pasją jest muzyka. Sam nauczył się gry na akordeonie, który stał się jego ulubionym instrumentem. 
Od tej pory grywał na imprezach, weselach, dancingach. W jego opowieściach 
z przeszłości niemal zawsze pojawia się muzyka. Jest ona tym, co buduje jego tożsamość. W dzieciństwie został inwalidą. Problemy z poruszaniem się były początkowo drobne i nie przeszkadzały zanadto w codziennym życiu. Jednak wraz z wiekiem objawy nasiliły się tak bardzo, że opuszczanie mieszkania stało się dla niego niemal niemożliwe. Od śmierci żony w 1998 roku mieszka sam. Z czasem, mieszkanie 
ze schronienia stało się jego więzieniem. Władysław jest moim dziadkiem.

Wydarzenia, które ukazane są w cyklu, rozgrywają się na dwóch poziomach, w dwóch przestrzeniach. W przestrzeni mieszkania i w przestrzeni wspomnień, które są w nim niejako uwięzione. Mieszkanie i znajdujące się w nim przedmioty stają się w tym przypadku tłem dla wspomnień. Wizualnym nośnikiem wspomnień są fotografie 
z archiwum Władysława.

Tytuł cyklu to tytuł jednego z tang, które znalazłem w starych nutach Władysława. 
C'è sempre un tango oznacza zawsze jest tango i odnosi się do wspomnień.
Memories - you collect them, and they preserve the time full of emotions. Nevertheless, 
- at some point of your life - you may find that collecting new memories is no longer possible for you from various reasons. Then those memories that have already been accumulated become the space where you recreate the past and you lead “a second life”. The quality of the second life depends on the quantity and quality of memories that you have accumulated.

Wladyslaw is in his 80s. From the very beginning of his life he was passionate about
 the music. He was a self-taught when he learnt how to play the accordion that has later become his favourite musical instrument. From this moment he played at parties, weddings and tea dances. In his memories there is almost always a music. It is a cornerstone of his personality. He became disabled as a child. First he moved with small difficulty but he didn't mind it, because it didn't bother him very much in his daily life. However, along 
with the age the symptoms have intensified to such an extent that leaving his apartment became almost impossible. Since his wife died in 1998, he lives alone. 
The warmly home became his ultimate prison. Wladyslaw is my granddad.

The presented events happen at two levels, i. e. in two different spaces. In the space 
of his apartment and in the space of his memories that are somehow trapped there. 
The apartment and the collected items become the background for the memories. 
Photos from Wladyslaw's archives are visual carriers of his memories.

The title of this series is one of the tangos I found in the Wladyslaw's old musical notations. C'è sempre un tango means there is always a tango and it refers to memories.
Back to Top