Miejscowość

moja/moje
uczucia
korzenie
zagubienie
miłość
monotonia
przestrzeń
więzienie
młodość
przemijanie
Back to Top