Et in Arcadia Ego

Fotografia jako medium zdolne uchwycić chwilę, która natychmiast po rejestracji staje się przeszłością, od zawsze kojarzona jest z Memento mori. Tytuł serii nawiązuje do obrazów Nicolasa Poussina oraz Giovanni Francesco Barbieri. Inskrypcję na nagrobku odnalezionym przez pasterzy brzmiącą Et in Arcadia Ego zastąpiono fotografiami, które rejestrują momenty uświadamiania sobie przemijania i nieuchronności śmierci.
Back to Top